„ბიამ“ კიდევ ერთი ახალი პროდუქტი – მიზნობრივ ჯგუფებთან დაკავშირების ეფექტური საშუალება – „იმეილ მარკეტინგი“ დანერგა, რომელიც ინფორმაციის გაცვლის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი და ეფექტური საშუალებაა. „იმეილ მარკეტინგი“ „ბიზნეს კატალოგში“ არსებული ნებისმიერი საძიებო კრიტერიუმით შერჩეულ სეგმენტთან ელექტრონული ფოსტით სასურველი შეთავაზების დაგზავნას გულისხმობს, რაც გზავნილის ეფექტურობის გარანტია. (მაგ: კომპანიები, რომელთა ბრუნვა აღემატება 2 მლნ-ს; ჰყავთ 50-ზე მეტი დასაქმებული; ახორციელებენ იმპორტ-ექსპორტს ან ჰყავთ უცხოელი პარტნიორები. ასევე, შესაძლებელია დასაქმებულთა სეგმენტაცია სქესის, რგოლისა და დეპარტამენტის მიხედვით და სხვ.)


[ სრულად ]
 
"ბიზნეს კატალოგი" საქართველოში მოქმედი კომპანიების შესახებ განთავსებულ ზოგად ინფორმაციას ნებისმიერი მომხმარებლისათვის ხელმისაწვდომს ხდის, რაც გულისხმობს კომპანიების მოძიებას შემდეგი კრიტერიუმებით:

[ სრულად ]
 
„საერთაშორისო სავაჭრო პალატა - საქართველომ“ (ICC Georgia) იანვრის ბოლოს წევრ ორგანიზაციებს, მათ თანამშრომლებსა და ახალგაზრდებს უნიკალური პროექტი წარუდგინა, რომელიც ქართულ ბაზარზე ახალი, ყველაზე მრავალფეროვანი ფასდაკლების ბარათით სარგებლობას ითვალისწინებს. [ სრულად ]
 
 

123